Informacija apie vietą

Apie veiklos vietą

Informacija apie vietą, kurioje vykdoma ūkinė veikla

   Šiuo metu naudojamas Bogušiškių II smėlio ir žvyro telkinys, kuris yra Alytaus rajone, 5.1 km į pietvakarius nuo Daugų miestelio bažnyčios ir 18.2 km į pietryčius nuo Alytaus miesto centrinio pašto. Bogušiškių II telkinio detaliai išžvalgytas naujas plotas perdengia dalį parengtiniai išžvalgytų Bogušiškių ir nedidelę dalį parengtiniai išžvalgytų Rimėnų išteklių ploto. Tai yra Bogušiškių telkinio II sklypo tąsa pietų kryptimi. Bogušiškių II telkinį ir jo naują plotą sudaro Baltijos posvitės kraštinių darinių fliuvioglacialinės bei to paties amžiaus glacialinės nuogulos.

Dangą telkinio naujame plote sudaro augalinis sluoksnis, bei po juo slūgsantis priesmėlis/smulkiagrūdis molingas smėlis. Naudingas klodas - žvyro klodas su nedidelio storio įvairiagrūdžio, žvirgždingo smėlio lęšiais. Smėlis žvyre įvairiagrūdis, vyraujant vidutingrūdžiui. 

Pagal LST 1331:2002 lt standarto reikalavimus telkinio naujo ploto natūrali naudinga iškasena yra tinkama automobilių keliams tiesti bei remontuoti - didžiąją dalį sudaro blogos sanklodos, periodinės sanklodos, bei mažai dulkingi smėlio gruntai. Telkinio natūrali naudinga iškasena taip pat atitinka ir LST EN 12620:2003 lt + AL2008 standarto reikalavimus ir gali būti naudojama f3 ir flO kategorijos betono užpildams bei statybiniams skiediniams gaminti.

 Smėlio ir žvyro kasybos technologiją sudaro:

•laipsniškas teritorijos paviršiaus paruošimas (miško iškirtimas, kelmų išravimas, teritorijos išvalymas nuo pašalinių objektų ir kt.);

•augalinio sluoksnio ir mineralinės dangos nukasimas ir sustūmimas į laikinas sąvartas;

•technologinių karjero vidaus kelių įrengimas; 

•smėlio ir žvyro naudingojo sluoksnio iškasimas ir transportavimas;

•iškasus naudingąjį sluoksnį, išeksploatuotas plotas bus rekultivuotas į vandens telkinį ir apsodinant jį medžiais ar krūmais bei apsėjant žoliniais augalais.

 

 

Веб-портал JooMix.