Varčios karjeras

Naudingųjų iškasenų gavyba ir perdirbimas

Paslaugos

Žvirgždas 4/16
Žvirgždas 4/16
Žvirgždas 20/120
Žvirgždas 20/120
Skalda 0/45
Skalda 0/45
Sijotas žvyras 0/4
Sijotas žvyras 0/4
Ašas 0/16
Ašas 0/16
Ašas 0/32
Ašas 0/32
Gamtinis žvyras
Gamtinis žvyras

Apie mus

Kompanija
UAB „Varčios karjeras“ pradėjo veiklą nuo 2015 metų vasario pabaigos. Įmonės veikla yra ne žemės ūkio veikla, vykdoma kaimo vietovėje, todėl pajamos gaunamos vystant karjero eksploatavimą, mineralinių produktų gamybą, atliekant kraštovaizdžio tvarkymo darbus. Įvertinus J. Kličiaus IĮ „Gelmių tyrimai“ atliktos Alytaus rajone Bogušiškių II smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto detalios žvalgybos ataskaitos rezultatus, įmonės veiklos pradžioje planuojama iškasti 20 tūkst. kub. m. žvyro per metus. Ateityje iškasamų išteklių kiekį planuojama didinti. Veiklą numatoma vykdyti ištisus metus, vykdant žemės darbus bei atliekant įrenginių techninės priežiūros, remonto darbus. Šiuo metu įmonėje dirba trys darbuotojai. Ateityje planuojama įkurti dar dvi darbo vietas. Naujų darbo vietų įkūrimas tiesiogiai prisidės prie užimtumo didinimo, verslo skatinimo šiame regione. Šių dviejų naujų darbo vietų įkūrimas bei ateityje planuojama įmonės plėtra prisidės prie ekonominių veiklų įvairinimo kaimo vietovėje Alytaus rajono bei visos šalies smulkaus verslo situacijos gerinimo, rajono gyventojų priklausomybės nuo žemės ūkio veiklos mažinimo, pridėtinės vertės sukūrimo, bedarbystės mažinimo šiame regione.Rodyti daugiau
Veikla
Žvyro kasyba atliekama atviruoju kasimu (karjeru). Natūrali telkinio naudingoji iškasena (smėlis ir žvyras) tinkama automobilių keliams tiesti pagal standarto LST 1331:2002 lt (Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija), betono užpildams pagal standarto LST EN 12620:2003 lt (Betono užpildai) reikalavimus. Tipinė žvyro karjero eksploatavimo technologija.
Geologinė informacija
Bogušiškių II telkinio detaliai išžvalgytas naujas plotas perdengia dalį parengtiniai išžvalgytų Bogušiškių ir nedidelę dalį parengtiniai išžvalgytų Rimėnų išteklių ploto. Tai yra Bogušiškių telkinio II sklypo tąsa pietų kryptimi. Bogušiškių II telkinį ir jo naują plotą sudaro Baltijos posvitės kraštinių darinių fliuvioglacialinės bei to paties amžiaus glacialinės nuogulos. Dangą telkinio naujame plote sudaro augalinis sluoksnis, bei po juo slūgsantis priesmėlis/smulkiagrūdis molingas smėlis. Naudingas klodas - žvyro klodas su nedidelio storio įvairiagrūdžio, žvirgždingo smėlio lęšiais. Smėlis žvyre įvairiagrūdis, vyraujant vidutingrūdžiui. Pagal LST 1331:2002 lt standarto reikalavimus telkinio naujo ploto natūrali naudinga iškasena yra tinkama automobilių keliams tiesti bei remontuoti - didžiąją dalį sudaro blogos sanklodos, periodinės sanklodos, bei mažai dulkingi smėlio gruntai. Telkinio natūrali naudinga iškasena taip pat atitinka ir LST EN 12620:2003 lt + AL2008 standarto reikalavimus ir gali būti naudojama f3 ir flO kategorijos betono užpildams bei statybiniams skiediniams gaminti.
    Smėlio ir žvyro kasybos technologiją sudaro:
  • Laipsniškas teritorijos paviršiaus paruošimas (miško iškirtimas, kelmų išravimas, teritorijos išvalymas nuo pašalinių objektų ir kt.);
  • Augalinio sluoksnio ir mineralinės dangos nukasimas ir sustūmimas į laikinas sąvartas;
  • Technologinių karjero vidaus kelių įrengimas;
  • Smėlio ir žvyro naudingojo sluoksnio iškasimas ir transportavimas;
  • Iškasus naudingąjį sluoksnį, išeksploatuotas plotas bus rekultivuotas į vandens telkinį ir apsodinant jį medžiais ar krūmais bei apsėjant žoliniais augalais.
Rodyti daugiau

Kontaktai

UAB „Varčios karjeras“
Adresas:Druskininkų g. 103, LT-64100, Alytaus k., Alytaus r.
Tel. nr.:+370 685 84 525
El. paštas:varcioskarjeras@gmail.com
Nuorodos į vietovę:
Šiuo metu naudojamas Bogušiškių II smėlio ir žvyro telkinys, kuris yra Alytaus rajone, 5.1 km į pietvakarius nuo Daugų miestelio bažnyčios ir 18.2 km į pietryčius nuo Alytaus miesto centrinio pašto.
Žemėlapis